חוברות עבודה

להלן רשימת חוברות מומלצות עם קישורים לרכישה.

"חוקרים חשבון" – נילי אורן ותמי פיש
"כוחי במוחי – חוברת לפיתוח והקניית חשיבה מתמטית" – שקלרסקי שרון ואלכס
"בראש טוב – חשבון למתקדמים" – ציפי שמש ואידה שלום
"לאהוב חשבון" – מיכאל גרעין וג'ין אלברט