להגיע למספר – לילדים בכיתות ג‒ו

משחק שיתופי המתרגל חיבור וחיסור בתחום האֶלף ומסתמך על החשיבה האישית של המשתתפים ועל יכולתם להצדיק את החשיבה שלהם באופן הגיוני.

מספר המשתתפים: 2‒4

ציוד: שתי קוביות משחק רגילות, דף רישום ועפרון, מחשבון.

מטרת המשחק: להגיע לתוצאה הנמוכה או השווה למספר המטרה, כאשר ההפרש בינה לבין מספר המטרה הוא לא יותר מעשר.

מהלך המשחק: בוחרים מספר מטרה תלת־ספרתי אקראי ורושמים אותו בראש הדף. אפשר להטיל קובייה שלוש פעמים כדי לקבוע את מספר המטרה.
מטילים את שתי הקוביות לפי התור ומחברים או מכפילים את המספרים המופיעים עליהן. רושמים את התוצאות של כל הטלה מבלי לחשב במדויק את הסכום הכללי, ומעריכים ביחד מתי צריך להפסיק להטיל את הקוביות. השחקנים יצטרכו לשכנע זה את זו מתי צריך להפסיק להטיל את הקוביות, תוך שהם מציגים טיעונים הגיוניים. בסוף מחברים את המספרים בעל־פה בשיתוף פעולה. אם יש חילוקי דעות בנוגע לסכום, אפשר להשתמש במחשבון. שימו לב שגם כשנעזרים במחשבון יש סיכוי לטעות – האם הסכום שיצא לכם נראה הגיוני בעיניכם? כך או כך כדאי לבצע את החישוב במחשבון יותר מפעם אחת.