מה נשאר לנו? – לילדים בכיתות א‒ב

משחק שיתופי הנמשך חמש דקות נגד השעון.

מספר המשתתפים : 2

ציוד: רצועת מספרים מ־2 עד 12, שמונה כפתורים או דסקיות, שתי קוביית משחק רגילות, ושעון.

מטרת המשחק: להסיר את כל הכפתורים בתוך חמש דקות.

מהלך המשחק: מניחים את שמונת הכפתורים במשבצות לפי בחירתכם. אפשר להניח יותר מכפתור אחד באותו מקום (האם ישנם מספרים שיש סיכוי גדול יותר לקבל אותם כשמטילים את הקוביות?). אם יש כפתורים המונחים על מספר שיצא בהטלת הקוביות, מסירים כפתור אחד מאותה משבצת, גם אם מונחים כמה כפתורים באותו המקום.