מי ידמה לי? – לילדים בכיתות ב‒ד

משחק זה מכוון יותר להבנת פעולות החשבון מאשר לתרגול, על אף שהוא גם עוסק בתרגול.

מספר המשתתפים: 2–4

ציוד: משחק דומינו רגיל

מטרת המשחק: להיפטר מכל אבני הדומינו.

מהלך המשחק: כל משתתף מקבל חמש אבני דומינו ומניח אותן גלויות על השולחן. אבן דומינו אחת מונחת במרכז השולחן, ושאר האבנים הפוכות בקופה.
אפשר לבצע כל פעולה חשבונית בשני המספרים שעל גבי אבן הדומינו הגלויה. באופן דומה, אפשר לבצע כל פעולה חשבונית בשני המספרים בכל אחת מאבני הדומינו שברשותם של המשתתפים. אם המשתתף הראשון מצליח להגיע לאותה תוצאה עם אחת מאבני הדומינו שברשותו, הוא מניח אותה מעל אבן הדומינו הגלויה, ואבן זו הופכת להיות המטרה הבאה. אם לא, הוא לוקח אבן דומינו נוספת מהקופה, והתור עובר למשתתף הבא.
הראשון להיפטר מכל אבני הדומינו שלו מנצח.