משחקים ללימוד אריתמטיקה (חשבון)

משחקי התאמה – בנושאי חיבור, כפל, שטח, שברים

 

משחקי חיבור וחיסור

מה נשאר לנו? – לילדים בכיתות א‒ב

משחק 'עשרים ואחת' – לילדים בכיתות א-ג

נים – משחק לילדים ומבוגרים

משחק 'מחיקות' – לילדים בכיתות א-ג

ממה בא הסכום

להגיע למספר – לילדים בכיתות ג‒ו

משחק 'חמישים ושבע' – לילדים בכיתות ג‒ו

לא יותר ממאה– לילדים בכיתות ג‒ו

דגמי נקודות – הוראות וציוד

אוי לא!

קוביות עד מאה

ממאה עד אפס

 

משחקי השיטה העשרונית

משחקים העובדים על הבנת השיטה העשרונית

 

משחקי כפל וחילוק

4 משחקי כפל

השארית קובעת

השארית הגדולה

משחק המלבנים

 

משחקים – 4 פעולות

שווים אך שונים – גן עד ו'

מי ידמה לי? – לילדים בכיתות ב‒ד