משחקים ללימוד גיאומטריה

קישורים לשלושה משחקים ללימוד גיאומטריה

 

השלם לריבוע  – משחק אסטרטגיה ב-ו

https://ymath.haifa.ac.il/images/stories/part4/archi,m ve/games/game30.pdf

שלשות של צורות – גן-ב

https://ymath.haifa.ac.il/images/stories/part4/archive/games/game47heb.pdf

משחק המרה עם צורות פלא – גן-ד

https://ymath.haifa.ac.il/images/stories/part4/archive/games/game5.pdf