משחקי התאמה

משחק הזיכרון המסורתי

מספר משתתפים: 2-4

ציוד – קלפים מסוגים שונים :

"דגמי נקודות"

 לחץ כאן להורדת דגמי נקודות 0 – 3 

 לחץ כאן להורדת דגמי נקודות 4 – 7

 לחץ כאן להורדת דגמי נקודות 8 – 10

ייצוגי כפל

קלפים – ייצוגי כפל – קבוצות

קלפים – ייצוגי כפל – חיבור חוזר

קלפים – ייצוגי כפל – ישר מספרים

קלפים – ייצוגי כפל – מערכים

כרטיסי שברים

להורדה והדפסת כרטיסי שברים1

להורדה והדפסת כרטיסי שברים2

בחפיסה לפחות ארבעה קלפים "דומים אך שונים" שמהם אפשר ליצור זוגות או רביעיות.

מהלך המשחק: מערבבים את הקלפים ומניחים אותם הפוך על השלחן. אפשר להניח אותם במערך, בעיגולים, או בכל דרך אחרת.

לפי התור, כל שחקן הופך שני קלפים. אם הקלפים מהווים זוג, לוקחים אותם, והופכים שני קלפים נוספים.

אם הקלפים אינם תואמים אחד את השני, הופכים אותם חזרה. התור עובר לשחקן הבא.

גירסה אלטרנטיבית, משופרת:

כדי להפחית את תפקיד הזיכרון במשחק, בכל תור הופכים 5 קלפים. את אלה שלא מהווים זוג, הופכים בחזרה.

דוגו דגים

מספר משתתפים: 2-4

ציוד: קלפים מסוגים שונים:

"דגמי נקודות"

 לחץ כאן להורדת דגמי נקודות 0 – 3 

 לחץ כאן להורדת דגמי נקודות 4 – 7

 לחץ כאן להורדת דגמי נקודות 8 – 10

ייצוגי כפל

קלפים – ייצוגי כפל – קבוצות

קלפים – ייצוגי כפל – חיבור חוזר

קלפים – ייצוגי כפל – ישר מספרים

קלפים – ייצוגי כפל – מערכים

כרטיסי שברים

להורדה והדפסת כרטיסי שברים1

להורדה והדפסת כרטיסי שברים2

ייצוגים שונים של כפל (קישור לחפיסת "גם זה כפל" , כפל כשטח, שברים…). בחפיסה לפחות ארבעה קלפים "דומים אך שונים" שמהם אפשר ליצור זוגות או רביעיות.

מטרת המשחק: לאסוף את מספר הרב של זוגות תואמות.

מהלך המשחק: מערבבים את הקלפים ומחלקים 5 קלפים לכל שחקן. את הקלפים הנותרים מניחים הפוך על השולחן. לפני תחילת המשחק, בודקים אם יש זוג או שני זוגות בין הקלפים שביד ומניחים אותם פתוחים על השולחן.

השחקן המחלק מתחיל,  וממשיכים בהתאם לכיוון השעון. לפי התור, מבקשים משחקן אחר קלף שנדרש כדי ליצור זוג. אם בידו אותו קלף, הוא חייב להעביר אותו למבקש. אם לא, הוא אומר "לך לדוג" או "לכי לדוג", והמבקש לוקח קלף מהשולחן. התור עובר לשחקן בצד שמאל.

משחקים עד שלא נשארו קלפים. השחקן עם המספר הגדול ביותר של קלפים מנצח.

הקלף המנצח

מספר משתתפים: 2-8

ציוד: קלפים מסוגים שונים:

"דגמי נקודות"

 לחץ כאן להורדת דגמי נקודות 0 – 3 

 לחץ כאן להורדת דגמי נקודות 4 – 7

 לחץ כאן להורדת דגמי נקודות 8 – 10

ייצוגי כפל

קלפים – ייצוגי כפל – קבוצות

קלפים – ייצוגי כפל – חיבור חוזר

קלפים – ייצוגי כפל – ישר מספרים

קלפים – ייצוגי כפל – מערכים

כרטיסי שברים

להורדה והדפסת כרטיסי שברים1

להורדה והדפסת כרטיסי שברים2

בחפיסה לפחות ארבעה קלפים "דומים אך שונים" שמהם אפשר ליצור זוגות. מסירים מהחפיסה שלושה קלפים מסוג אחד כדי שיישאר קלף אחד בלבד מסוג זה,  שהוא יהיה הקלף המנצח. לדוגמה, מסירים שלושה קלפים ששווים ל-8, כך שנשאר קלף אחד בלבד ששוויו 8: מורידים 4+4, 2+6, ו-3+5 , ומשאירים 7+1 בלבד, שהוא יהיה הקלף המנצח.

מחלקים את כל הקלפים שווה בשווה בין השחקנים. לפני תחילת המשחק, בודקים אם יש זוג אחד או שניים בין הקלפים שבידכם. מניחים אותם פתוחים על השולחן.

השחקן שחילק את הקלפים מתחיל, וממשיכים בהתאם לכיוון השעון. לפי התור, מושכים קלף (בלי להסתכל!) מהיד של  השחקן שמשמאלך. אם בעזרת קלף זה אפשר ליצור זוג, מניחים אותו פתוח על השולחן לפניך. התור עובר לשחקן שמשאלך.

המנצח הוא השחקן שבסוף המשחק נשאר עם הקלף הבודד.