משחק הניחוש – גן – ד

ציוד: אוסף של מגוון גופים הנדסיים, כאלה שלהם יש שמות מוגדרים וכאלה בלי שמות. אפשר לבנות את האוסף מסטים של גופים קנויים, ומאריזות בצורות שונות.

מהלך המשחק: משתתף אחד בוחר תכונה מסויימת מתוך התכונות הגיאומטריות של האוסף. לאחר מכן, לפי התור המשתתפים האחרים בוחרים אחד הגופים הנותרים ונותן אותו לילד הבוחר. שמניח אותו עם קבוצת הגופים שיש להם תכונה זו, או בקבוצה אחרת של גופים שלא מתאימים. בשלב זה המשחק מתנהל ללא מילים. אחרי כמה סבבים, לפי התור הילדים יכולים לומר את דעתם לגבי התכונה שנבחרה., ומה גרם להנחה שלהם. במידה ועדיין לא זיהו את הכתונה, התור עובר לילד הבא.

שלב א – לאפשר בחירת תכונות באופן חופשי, לא רק תכונות גיאומטירות (צבע, חומר, שימוש, סוג אוכל…)

שלב ב – להגביל את בחירת התכונות לתכונות גיאומטריות. כדי לאפשר מעבר טבעי לשלב זה, אפשר לכסות את האריזות בנייר לבן (או נייר עיתון) כדי שההבדלים היחידים שאשפר יהיה לזהות יהיו הבדלים גיאומטריים.