מתמטיקה והאומנויות

עד לא מזמן, כשחשבנו על מתמטיקה ואומנות ראינו את שני התחומים כהפוכים זה לזה: החשיבה המתמטית המתרחשת בצד השמאלי של המוח שהוא אחראי על חשיבה לוגית וניתוח מצבים, המנותק מרגשות, והיצירתיות האומנותית שבה עוסק הצד הימני של המוח המערב את הרגשות שלנו ורואה את המכלול. המונחים 'ריאלי' ו'הומני' שאמורים לתאר את יכולות הלמידה של בני אדם שונים מראים עד כמה נפוצה ההנחה שאנחנו או זה או זה.
בעיקר כתוצאה מתפיסה זו, היום שני התחומים נלמדים בנפרד אחד מהשני. לאחרונה, כשהמתמטיקה קיבלה מקום ראשון בסולם החשיבות של המקצועות הנלמדים בבית הספר, נדחקו לימודי האומנויות בתוכניות הלימודים, לעיתים עד כדי מחיקה שלמה שלהם ממערכת השעות של התלמידים.
לאמיתו של דבר מתמטיקה ואומנויות לא שונות כל כך אחת מהשנייה: גם מתמטיקה וגם אומנות עוסקות בהתבוננות, תיאור וחיקוי של העולם הטבעי הסובב אותנו, העיסוק בשתיהן הוא הניסיון של בני אדם להבין ולשכפל את מבנה העולם, ולשתיהן דרושות יצירתיות וראיית המכלול. אבל בנוסף על הדמיון ביניהן, מחקרים על פעילות המוח מראים את סבך הקישורים בין הנוירונים במוח: כאשר דברים שגורמים לשינויים במקום אחד במוח תמיד משפיעים על אזורים אחרים ואף רחוקים ממנו. הרגשות, למשל, משפיעים על היכולת שלנו ללמוד כל נושא, כולל מתמטיקה, והעיסוק במוזיקה מורגש בכל חלקי המוח ומשפיע על כל סוגי הלמידה, כולל מתמטיקה. ממצאים אלה מפריכים כל מחשבה, שהדרך הטובה ביותר ללמד מקצוע מסוים היא בנפרד ממקצועות אחרים. בתי ספר שמשמיטים מתכניות הלימוד שיעורים של מוזיקה, אומנות או תנועה, "לטובת" מתמטיקה או לשון, בעצם מקטינים את סיכויי תלמידיהם ללמוד דווקא מקצועות אלה.
בדף זה תמצאו קישורים למאמרים, הרצאות וסרטונים המראים את ההשפעות ההדדיות של אומנות ומתמטיקה, וכן הצעות לגבי פעילויות שאפשר לעשות עם ילדיכם המשלבות תחומים שונים של מתמטיקה עם תחומים שונים של אומנות.