ספרות ילדים

ישנם ספרי ילדים רבים שעשויים להעשיר את ההבנה המתמטית של ילדיכם. במדור זה תמצאו הפניות, המלצות והפעלות הקשורות לספרים אלה. כמו כן אני ממליצה כאן על חוברות עבודה מסוימות המשמשות לעבודה עצמית של הילדים, ועל דרכים בהן תוכלו להעשיר את למידת ילדיכם בעזרתן.

קיימים מספר סוגים של סיפורים ושל ספרים הקשורים למתמטיקה שכדאי להכיר. יש סיפורים שהמטרה העיקרית שלהם היא ספרותית – הם אינם כתובים כדי ללמד מתמטיקה, אבל המתמטיקה היא חלק טבעי של ההתרחשות בהם. הדוגמה המוכרת ביותר, אולי, היא הספר "מעשה בחמישה בלונים". העיקר בספר הוא תחושת הילדים כשהבלונים מתפוצצים, אבל אפשר להשתמש בו גם כסיפור העוסק בראשית החיסור שיישאר חרוט בזיכרונם.
נוסף לכך, יש ספרים שחוברו במטרה מפורשת לסייע לילדים לפתח מושגים מתמטיים בדרך מעניינת ומהנה. חלקם מתארים בפני הילדים סיטואציות מתמטיות בחיי יומיום או בסיפורים מומצאים הפונים לדמיון. חלק אחר עוסק בהיסטוריה של המתמטיקה, בעיקר דרך סיפורי החיים של מתמטיקאים. להלן קישור אתר של מרכז המורים באוניברסיטה חיפה שבו יש רשימה ארוכה של ספרים העוסקים בנושאים מתמטיים:

להורדת המסמך לחצו כאן

אפשר ואף מומלץ להשתמש גם בשירים כדי לקדם הבנה מתמטית. אחת הדרכים בהן בני אדם מבטאים את המשיכה וההנאה ממציאת חוקיות בעולם היא דרך שמיעה או כתיבה של שירה. יש קשר טבעי בין מתמטיקה ובין שירה; החזרתיות והקצב של שירים הן דוגמאות לחוקיות הקיימת בשירה, כמו שסדרות מספריות, תבניות ודגמים הם דוגמאות לחוקיות במתמטיקה. כמו כן יש הקבלה בין התמציתיות של המתמטיקה המופשטת לתמציתיות של שירה – בשתיהן משתמשים בסמלים ובשפה חסכונית כדי להביע רעיונות גדולים. וכמו שהדמיון והיצירתיות הם מאפיינים בסיסיים של שירה, כך הם מאפיינים בסיסיים של המתמטיקה