ספר חדש להורים על מתמטיקה לילדים בגיל הרך

מרקוביץ, צביה (2019) "חושבים מתמטיקה בגיל הרך: ספר לאני חינוך והורים"
בהוצאת מכון מופ"ת.

מרקוביץ=https://store.macam.ac.il/shop/books/?s