ספר חדש על מתמטיקה לילדים בגיל הרך

מרקוביץ, צביה (2019) "חושבים מתמטיקה בגיל הרך: ספר לאנשי חינוך ולהורים"
הוצאת מכון מופ"ת

מרקוביץ=https://store.macam.ac.il/shop/books/?s