עיקרי יסוד בסיסיים במתמטיקה

ישנם עיקרי יסוד בסיסיים במתמטיקה, שהכרתם עשוייה להשפיע על ההבנה המתמטית של הלומד. דוגמאות אחדות לעיקרי יסוד אלה היא חוקיות כתכונה בסיסית של המתמטיקה, שיטת המספור שלנו המבוססת על הקבצות לעשרות, מאות, אלפים…, והאפשרות להשתמש באומדנים, בחישובים ובמדידות כדי לשער כמויות ותוצאות של חישובים.
בדף זה תמצאו דוגמאות והסברים של עיקרי יסוד בסיסיים במתמטיקה שיקדמו את הבנתכם והבנת ילדיכם בלימודי המתמטיקה.