ציוד ל"למי השטח הגדול?"

ציוד ל"למי השטח הגדול?"

רשתות ריבועים ומשולשים להורדה והפדסה על נייר שקוף

 

קלפים עם צורות מבוססות משולשים

צורות מבוססות משולשים1

צורות מבוססות משולשים2

צורות מבוססות משולשים3

צורות מבוססות משולשים4

 

קלפים עם צורות מבוססות ריבועים

צורות מבוססות ריבועים1

צורות מבוססות ריבועים2

צורות מבוססות ריבועים3

צורות מבוססות ריבועים4