קישורים לדפי צורות

 דפי צורות גיאומטריים 1

 דפי צורות גיאומטריים 2

 דפי צביעה – בעיקר גיאומטריים

 

דפי משבצות
 משבצות – 2 ס"מ

משבצות – 1.5 ס"מ

 משבצות – 1 ס"מ

 דף נקודות 1 ס"מ

 

דפי משולשים

 נקודות איזומטריות

 דף משולשים שווי צעלות

 

דפי משושים

 משושים

 משושים גדולים

 

מצולעים מעורבבים
 משושים ומעוינים

 ריבועים ומשולשים

 משושים, מחומשים וריבועים

 

צורות אחרות
 פרחים

 קליידוסקופ

 מנדלה

 פירמידה משולשת

 פרח עיגול

 טבעות מרובעות