קישורים למתמטיקה וספורט תחרותי

שני אתרים (באנגלית) בהם דוגמאות רבות לשימושים של מתמטיקה במשחקי ספורט תחרותיים. לא מצאתי אתרים בעברית בנושא.

 אתר ראשון

 אתר שני