שווים אך שונים – גן עד ו'

מספר המשתתפים :לפחות שלושה.

ציוד: דף נייר ועיפרון לכל משתתף.

מטרת המשחק: לצבור 25 נקודות.

מהלך המשחק: בכל סבב בוחרים במספר כלשהו, לפי רמת המשתתפים – אפשר לבחור במספר שלם או בשבר.
כל אחד רושם על הדף שלו חמישה מספרים או תרגילים ששווים למספר הנבחר.
לפי התור, כל אחד אומר בקול את אחד המספרים או התרגילים הרשומים על הדף שלו. אם אין מישהו שרשם את אותו מספר או תרגיל, הוא מקבל חמש נקודות. אם משתתפים אחרים רשמו את אותו מספר או תרגיל, כל אחד מהם מקבל נקודה אחת.

*משחק זה מעודד יצירתיות וגמישות מחשבתית, כי הוא מעודד את המשתתפים לחפש את ההסתברות הנמוכה ביותר לכך שמשתתפים אחרים יציעו את אותו המספר או את אותו התרגיל.